ยินดีกับเด็กหญิงกมรวรรณ ก้อนศิลา ได้รับรางวัลแชมป์ ประเภทเดี่ยว U12 แชมป์ ประเภทคู่U12 แแชมป์ ประเภททีมรุ่น U12News Update