ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา
เด็กชายบุลวิชญ์ อนุนตเดชอุดม ในการแข่งขันเทควันโด TaekwondoNews Update