Popular Posts

ประมวลภาพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • July 26, 2019

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยสถานที่สำคัญของรัฐบาลก็มีการจัดงานทั่วประเทศไทย


ประมวลภาพพิธีฉลองนักบุญST.Peter

 • June 13, 2019

ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ และเรียนรู้ถึงการเสียสละรู้ถึงความกตัญญูกตเวที การแสดงความเคารพ ตลอดจนการเข้าร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลอง ท่านนักบุญเปรโตร(St.Peter) ได้อย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู

 • June 13, 2019

นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
โดยแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • June 3, 2019

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายพระพร

Popular Posts   Read More >>  

KSP Channel   .....click >>

STUDENTS LIFE

ประมวลภาพพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

  เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สำคัญของชาติ ภูมิใจในความเป็นไทยสืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือต่อไป

 • July 9, 2019

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

ประมวลภาพพิธีแห่เทียนพรรษา

เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สำคัญของชาติภูมิใจในความเป็นไทยสืบทอดประเพณีอันดีและเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งนักเรียนยังได้รู้ความหมายของวันสำคัญ

 • July 15, 2019

Outstanding Students

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูต สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา

  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา

  เด็กหญิงคุณแพรวว์ โสภณกิจพิพัฒน์ ป.5/1

  เด็กชายวิสัยทัศน์ โสภณกิจพิพัฒน์ ป.3/1

Outstanding Students

ยินดีกับนักเรียน ที่ได้ลงนิตยสาร
The Guitar Mag

  เด็กชายกานต์ธีรา จรกลิ่น (น้องนะโม)
  ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีโดดเด่น จนได้รับการติดต่อเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านดนตรีลงนิตยสาร The Guitar Mag ในคอลัมภ์
  KIDS SHOW

Outstanding Students

ยินดีกับทีม Stayed Melody นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Stayed Melody นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เข้าสู่รอบคัดเลือก 24 วงสุดท้าย จากทั้งหมด 119 วง และได้เข้าแข่งขันโครงการ ประกวดวงดนตรีระดับมัธยม Goldcity Thailand Band Knockout ในรอบการแสดงสดต่อไป

Outstanding Students

ยินดีกับเด็กหญิงกมรวรรณ ก้อนศิลา ได้รับรางวัลแชมป์ ประเภทเดี่ยว U12 แชมป์ ประเภทคู่U12 แแชมป์ ประเภททีมรุ่น U12

รายการ 6th Guangdong International Junior Tennis Championship 2018, Guangzhou city, China P.R. 11th-19th July 2018 " และการเเข่งขันรายการต่างๆ อีกมากมาย

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร นักเรียนระดับชั้น K.2/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยมพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ในการแข่งขัน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด TO BE NUMBER ONE KIDS TALENT

งานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จ.นนทบุรี รางวัลที่ได้รับ คือ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม เด็กไทย 4.0 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม POWER OF KSP 3. รางวัลชมเชยอันดับ1 ทีม TODAY DANCE

Electronic Book

บ้านกสิณธร 2558

บ้านกสิณธร 2559

บ้านกสิณธร 2560

บ้านกสิณธร 2561


Read More >>

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนในครั้งนี้

Outstanding Students    Read More >>