Popular Posts

เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา 2563

 • January 2020

หลักสูตร IEP (Intensive English Program) และ หลักสูตร EP (English Program)เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา 2563
โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 • January 2020

โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมร่วมมือกับ สสวท.
หลักสูตร IEP (Intensive English Program)

Popular Posts   Read More >>  

News Update

STUDENTS LIFE

ทัศนศึกษา​EGAT​ Leaning​ Center

  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียน Extra Course ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. พระราม7 สำนักงานกลาง (EGAT Leaning Center)

 • October 15-16, 2019

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เข้ามอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 • October 11, 2019

Outstanding Students 2019

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ
ครั้งที่ 14

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ
  ครั้งที่ 14

Outstanding Students 2019

การแสดงความสามารถเรียนรู้
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ระดับประเทศ

  ยินดีกับเด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช ป.6/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

Outstanding Students 2019

Funarium Recycle Craft Contest 2019

  ยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3
  English Program ทีม K S T Band ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท จากการประกวด Funarium Recycle Craft Contest 2019

Outstanding Students

ยินดีกับทีม Stayed Melody นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Stayed Melody นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เข้าสู่รอบคัดเลือก 24 วงสุดท้าย จากทั้งหมด 119 วง และได้เข้าแข่งขันโครงการ ประกวดวงดนตรีระดับมัธยม Goldcity Thailand Band Knockout ในรอบการแสดงสดต่อไป

Outstanding Students

ยินดีกับเด็กหญิงกมรวรรณ ก้อนศิลา ได้รับรางวัลแชมป์ ประเภทเดี่ยว U12 แชมป์ ประเภทคู่U12 แแชมป์ ประเภททีมรุ่น U12

รายการ 6th Guangdong International Junior Tennis Championship 2018, Guangzhou city, China P.R. 11th-19th July 2018 " และการเเข่งขันรายการต่างๆ อีกมากมาย

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร นักเรียนระดับชั้น K.2/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยมพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

ในการแข่งขัน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Electronic Book

บ้านกสิณธร 2558

บ้านกสิณธร 2559

บ้านกสิณธร 2560

บ้านกสิณธร 2561


Read More >>

Outstanding Students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนในครั้งนี้

Outstanding Students    Read More >>