ประถมศึกษาปีที่ 5
2:50
ครูผู้สอน ณัฐฐา เลิศสง่า
วันที่ 17-04-63
2:50
ครูผู้สอน กฤชนก เซี่ยงเท็ญ
วันที่ 17-04-63

Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น