โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2925-3681-4 โทรสาร : 0-2925-3685
สายด่วน Hotline: 091-2106286 อาคาร St. Therasa; 081-3757070 อาคาร St. Peter

Email : webmaster@kasintorn.ac.th