กิจกรรมลดโลกร้อน

June 27th, 2017 by numtan

กิจกรรมลดโลกร้อนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60

กิจกรรมวันสุนทรภู่

June 27th, 2017 by numtan

กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

June 27th, 2017 by numtan


ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

June 27th, 2017 by numtan
ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 22-23 มิ.ย. 60

กิจกรรม Boomerang

June 27th, 2017 by numtan

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

June 27th, 2017 by numtanพิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560

June 27th, 2017 by numtan
พิธีฉลองศาสนนามท่านนักบุญ St.Peter

June 27th, 2017 by numtan
ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับ Gr.1-Gr.6

June 27th, 2017 by numtan


ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับ Gr.1-Gr.6 เมื่อวันที่ 6-13 มิ.ย.60

ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษา1-6 แผนก IEP

June 27th, 2017 by numtan


ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษาืั้ 1-6 แผนก IEP เมื่อวันที่ 6-13 มิ.ย. 60