ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง เลื่อนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

March 9th, 2018 by numtan

ประมวลภาพ วันวิชาการ-คริสต์มาส และ งานราตรีชมพู-ขาว ประจำปี 2560

January 5th, 2018 by numtan

ประมวลภาพ การประกวดวงดนตรี (18-12-60)

ประมวลภาพ การแข่งขันงานวิชาการ18-12-60

ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอล(18-12-60)

ประมวลภาพ การแข่งขันแอโรบิคต้านภัยยาเสพติด18-12-60

ประมวลภาพ กิจกรรม Open House18-12-60

ประมวลภาพ พิธีมอบถ้วยรางวัล โล่ เกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ (19-12-60)

ประมวลภาพ พิธีมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน - เหรียญทอง (20-12-60)

แจ้งวันหยุด เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

December 4th, 2017 by numtan

ทัศนศึกษา กองทัพอากาศ ระดับอนุบาล

November 13th, 2017 by numtan
โครงงานระดับอนุบาล

November 13th, 2017 by numtan

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12

September 27th, 2017 by numtan


ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   บัดนี้ ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว จึงขอแจ้งผลการแข่งขันดังนี้

นาย ชยธร   มูลพันธ์      ได้รับรางวัลชมเชย     พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

( ติดลำดับประเทศ 1 ใน30 จากการแข่งขัน )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม

September 18th, 2017 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ม.1-3,Gr.7-9 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 และ Gr.6

September 15th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.6 และ Gr.6 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 และ Gr.5

September 15th, 2017 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.5 และ Gr.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ Gr.4

September 15th, 2017 by numtan


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.4 และ Gr.4 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ