กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

August 18th, 2017 by numtan
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

August 18th, 2017 by numtan


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

August 17th, 2017 by numtan
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณรายการ CartoonClub ที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนค่ะ

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

August 17th, 2017 by numtan
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

August 17th, 2017 by numtan


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศโท ศรีปิยะ ศรีสำโรง นายทหารยุทธการโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง และ นางสาวภัทราพร พีระสันติธรรม ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

August 17th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ประทีป กาวิน สว.กก.สส.บก.น.9 ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

August 17th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ คุณเจนจัด สุกทน ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าวช่อง True 4 Y คุณจารุณี ปิริดี ตำแหน่งนักข่าวภาคสนามช่อง TNN 24 และ คุณนนทพร กลมดวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการแนะแนวสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับประถม - มัธยม ประจำปี2560

August 16th, 2017 by numtan

กิจกรรมวันแม่ระดับประถม - มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับอนุบาล ประจำปี 2560

August 16th, 2017 by numtan

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

กสิณธรร่วมใจ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน เพื่อถวายความจงรักภักดี

August 9th, 2017 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม กสิณธรร่วมใจ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน เพื่อถวายความจงรักภักดี  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาค่ะ