Archive for the ‘ข่าวภายในโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์’ Category

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Friday, August 18th, 2017
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล

Friday, August 18th, 2017


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณรายการ CartoonClub ที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน พร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนค่ะ

กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์

Thursday, August 17th, 2017
กิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Thursday, August 17th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ นาวาอากาศโท ศรีปิยะ ศรีสำโรง นายทหารยุทธการโรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง และ นางสาวภัทราพร พีระสันติธรรม ลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Thursday, August 17th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ประทีป กาวิน สว.กก.สส.บก.น.9 ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่องการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Thursday, August 17th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ คุณเจนจัด สุกทน ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าวช่อง True 4 Y คุณจารุณี ปิริดี ตำแหน่งนักข่าวภาคสนามช่อง TNN 24 และ คุณนนทพร กลมดวง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการแนะแนวสู่อาชีพ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2560 ค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับประถม - มัธยม ประจำปี2560

Wednesday, August 16th, 2017

กิจกรรมวันแม่ระดับประถม - มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับอนุบาล ประจำปี 2560

Wednesday, August 16th, 2017

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

กสิณธรร่วมใจ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน เพื่อถวายความจงรักภักดี

Wednesday, August 9th, 2017

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม กสิณธรร่วมใจ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน เพื่อถวายความจงรักภักดี  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาค่ะ