Archive for the ‘ข่าวภายในโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์’ Category

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง เลื่อนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

Friday, March 9th, 2018

ประมวลภาพ วันวิชาการ-คริสต์มาส และ งานราตรีชมพู-ขาว ประจำปี 2560

Friday, January 5th, 2018

ประมวลภาพ การประกวดวงดนตรี (18-12-60)

ประมวลภาพ การแข่งขันงานวิชาการ18-12-60

ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอล(18-12-60)

ประมวลภาพ การแข่งขันแอโรบิคต้านภัยยาเสพติด18-12-60

ประมวลภาพ กิจกรรม Open House18-12-60

ประมวลภาพ พิธีมอบถ้วยรางวัล โล่ เกียรติบัตร การแข่งขันวิชาการ (19-12-60)

ประมวลภาพ พิธีมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน - เหรียญทอง (20-12-60)

แจ้งวันหยุด เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

Monday, December 4th, 2017

ทัศนศึกษา กองทัพอากาศ ระดับอนุบาล

Monday, November 13th, 2017
โครงงานระดับอนุบาล

Monday, November 13th, 2017

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12

Wednesday, September 27th, 2017


ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   บัดนี้ ได้ทราบผลการแข่งขันแล้ว จึงขอแจ้งผลการแข่งขันดังนี้

นาย ชยธร   มูลพันธ์      ได้รับรางวัลชมเชย     พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

( ติดลำดับประเทศ 1 ใน30 จากการแข่งขัน )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม

Monday, September 18th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ม.1-3,Gr.7-9 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ป.6 และ Gr.6

Friday, September 15th, 2017โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.6 และ Gr.6 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 และ Gr.5

Friday, September 15th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.5 และ Gr.5 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ Gr.4

Friday, September 15th, 2017


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายบ้านสวนยอเซฟ จ.นครปฐม ระดับ ป.4 และ Gr.4 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ความอดทน ความกล้าหาญ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน การเป็นผู้นำที่ดี การเหลือตนเอง และการผจญภัยในรูปแบบต่างๆ