Archive for the ‘ข่าวฝากประชาสัมพันธ์’ Category

ประกาศ

Friday, April 12th, 2013

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2556 เนื่องในวันสงกรานต์ และเปิดทำการปกติในวันที่ 17 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินการประจำปีโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

Monday, June 18th, 2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

Monday, June 28th, 2010

>>ข่าวการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนต่างๆ

       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2554

(ดูรายละเอียดได้ที่นี่) หรือ http://www.mwit.ac.th และที่ http://www.most.go.th

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….