Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ’ Category

บรรยากาศการประกวดวาดภาพและประติมากรรม หัวข้อ”มหัศจรรย์วันคริสต์มาส” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

Wednesday, September 28th, 2016Kasintorn Singing Contest

Monday, September 9th, 2013
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม Kasintorn Singing Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ประถมศึกษาปีที่ 6 คะ

ขอแสดงความยินดี

Friday, August 30th, 2013

……………………..

…………โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” ที่โรงเรียนเซนต์เคาเบียล  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 56 คะ

ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

ขอแสดงความยินดี

Thursday, August 22nd, 2013

“”"”"”"”"

เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในบทเพลง สี่กษัตริย์เดินดง” ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม 2556

การประกวดวาดภาพระบายสี

Monday, August 19th, 2013

 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สรุปผลดังนี้

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

1. เด็กหญิงภัสนันท์  สุวรรณภักดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เด็กหญิงพรนภัส  อนุรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงสมศรี  ดำรงรักษ์สุนทร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9 

             2. เด็กหญิงสุมินตา  แดงนาค  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9   
……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงธัญชนก  รามสิทธิ์   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10 

2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชินอยู่สุขทวีชัย    นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10

 

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

การทำ Paper Mache

Thursday, September 13th, 2012

Kasintorn Singing Contest 2012

Wednesday, September 5th, 2012
กิจกรรม Kasintorn Singing Contest 2012 รอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 ก.ย. 55 โดยมีการประกวดตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1-ช่วงชั้นที่4

แข่งขันทางวิชาการ

Friday, August 10th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ โดยจัดขึ้นที่ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่  ดังรายการต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิชาการ ในหัวข้อ ประชาคมอาเซียน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ 24

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน การเล่านิทานชาดกประกอบการแสดงละคร

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Crossword Game

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่ม 1)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(กลุ่ม 2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน การเขียนปาฐกถา ในหัวข้อ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันเรียกว่าแม่

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนถาด
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน จัดสวนแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การประกวดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
ระดับอนุบาล ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint