Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 สัมพันธ์ชุมชน | KASINTORN WEBLOG

Archive for the ‘สัมพันธ์ชุมชน’ Category

การรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก(dt)

Thursday, August 22nd, 2013

การรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dt) ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายปัญหาไข้เลือดออก

Thursday, August 22nd, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณ คุณไสว เกตุนาค สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ที่ได้อนุเคราะห์เข้่ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายปัญหาไข้เลือดออกในขณะนี้คะ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.56 ที่ผ่านมาคะ

การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง

Monday, November 5th, 2012

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา โดย คุณไสว  เกตุนาค ได้ลงมือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านบัวทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเวลาฝนตกหนักจะเกิดปัญหาการระบายน้ำไท่ทัน  ทางคุณไสว  เกตุนาค ในฐานะของสมาชิก อบต.หมู่ 6 จึงได้ลงมือแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้การระบายน้ำ ณ บริเวณบ่อบำบัดของหมู่บ้านบัวทอง สามารถระบายน้ำได้อย่างราบรื่น

กิจกรรม RUN TO GIVE

Tuesday, August 28th, 2012

     เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 55 ผลิตภัณฑ์ NIKE  ได้เข้ามาจัดกิจกรรม RUN TO GIVE เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้วิ่งออกกำลังกาย และยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย ซึ่งทุกจังหวะการวิ่งของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีมูลค่า 5 บาท ทันที  และระยะทางสะสมของทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กีฬาจาก Nike มอบให้แก่โครงการกีฬา วัดป่าท่านุ่น จังหวัดพังงา 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Wednesday, August 1st, 2012

              กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ส.ค. 55  ไปยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ