Archive for the ‘ชั้นป.1 - ป.6’ Category

กิจกรรม Boomerang

Tuesday, June 27th, 2017

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

Tuesday, June 27th, 2017ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษา1-6 แผนก IEP

Tuesday, June 27th, 2017


ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาษาืั้ 1-6 แผนก IEP เมื่อวันที่ 6-13 มิ.ย. 60

วันสิ่งแวดล้อมโลก

Tuesday, June 27th, 2017


โครงการกสิณธรร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 ภายในกิจกรรมมีการ เดินแบบ ร่วมใจใช้ถุงผ้า ของน้องๆ แผนก IEP ระดับประถมค่ะ

พิธีไหว้ครูระดับ ประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, June 19th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60

Activity about ASEAN language, culture and traditions

Monday, February 27th, 2017
Activity about ASEAN language, culture and traditions
เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน (22/02/60)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

Monday, September 19th, 2016การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ Gr.1
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ในวันที่ 16 กันยายน 2559

Kasintorn Singing Contest ระดับ ป.4-6 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016
Kasintorn Singing Contest ระดับ ป.1-3 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

Thursday, September 15th, 2016โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎนักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 4-10 (ระดับประเทศ) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และ เหรียญรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน
1. เด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช