Archive for the ‘มัธยม 4-6’ Category

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

Tuesday, June 27th, 2017กิจกรรมรับน้อง

Tuesday, June 27th, 2017
กิจกรรมรับน้อง ระดับมัธยม IEP และ EP เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60

กิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยม

Tuesday, June 27th, 2017


กิจกรรมแนะแนว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60

พิธีไหว้ครูระดับ ประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, June 19th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60

Activity about ASEAN language, culture and traditions

Monday, February 27th, 2017
Activity about ASEAN language, culture and traditions
เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน (22/02/60)

Kasintorn Singing Contest ระดับมัธยม1-6 รอบคัดเลือก

Thursday, September 15th, 2016
มอบรางวัลเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Friday, September 2nd, 2016
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016


กิจกรรมวันแม่ระดับประถม-มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Thursday, August 18th, 2016สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนนทบุรี โดย กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผลิตกำลังคนให้ตรงตลาดแรงงาน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3, ม.6,Gr.9 และ Gr.12 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาค่ะ

กิจกรรมบูมเมอแรง

Thursday, August 18th, 2016

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรมบูมเมอแรง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ