Archive for October, 2006

คนเก่งกสิณธร ปี 2549

Friday, October 6th, 2006
ผลการสอบโครงการทดสอบความรู้ สังคมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2549
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1301 1. ด.ช.ศิรวุฒิ กรุงกาญจนา ป.4/5 สอบติดอันดับที่ 2 ของจังหวัดนนทบุรี 1302 2. ด.ญ.ศรุตา ศาสตราประยูร ป.4/5 สอบติดอันดับที่ 7 ของจังหวัดนนทบุรี

(more…)