Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2008 November | KASINTORN WEBLOG

Archive for November, 2008

กิจกรรมสัปดาห์ PHONIC

Monday, November 10th, 2008

                  กิจกรรมสัปดาห์ PHONIC เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา แผนกอนุบาล ระหว่างวันที่ 10-18 พ.ย.51โดยภายในกิจกรรม มีการแบ่งฐานในการออกเสียงออกเป็น 10 ฐาน ในแต่ละฐานเด็กๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากและสนุกสนานกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้

คนเก่งกสิณธร2551

Tuesday, November 4th, 2008

 

 เด็กหญิงนิรชา   เลื่อนไธสงชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)

ที่    1    ของจังหวัดนนทบุรี                 จากการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา กับบริษัทเสริมปัญญา  ครั้งที่  12ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้เข้าสอบทั้งหมด   223  คน

ที่  2   ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การสอบแข่งพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 5 ระดับช่วงชั้นที่  2  (ป.4 -6)               ผู้เข้าสอบทั้งหมด 546  คน    จาก  172  โรงเรียน  จำนวน   39  จังหวัด

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

เด็กชายตฤณวัฒน์    เพชรน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/5
โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)

ที่  1  คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
             
การสอบแข่งพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 5
ระดับช่วงชั้นที่ 1( ป. 1-3)ผู้เข้าสอบทั้งหมด  426  คน  จาก  142  โรงเรียน  จำนวน   35  จังหวัด

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                           

Kasintorn Extracourse Show 31″oct,2008

Monday, November 3rd, 2008

Kasintorn Extracourse Show 31″oct,2008  ภายในงานมีการแสดงมากมายของนักเรียนโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)

โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี