Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2008 December | KASINTORN WEBLOG

Archive for December, 2008

ยอดนักอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

Wednesday, December 17th, 2008

ลำดับที่ 1

ด.ช.ธันชกร ธาราดล ป.5/05

ลำดับที่ 2

ด.ช.วรัท ปึ้งผลพูล ป.5/06 ด.ญณัฐนรี สกุลศรีผ่อง ป.6/06

ลำดับที่ 3

ด.ญ.เขมจิรา สุวรรณวงศ์ ป.5/01

ลำดับที่ 4

ด.ญ.ภาณุวัชร เชาว์วิรกิจ ป.6/04

ลำดับที่ 5

ด.ญ.ณัฐวัฒน์ ฉ่ำพิพัฒน์ ป.5/05

ลำดับที่ 6

ด.ช.สิรภพ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ป.6/07

ลำดับที่ 7

ด.ญ.จงกลวรรณ ฐิติเวศน์ ป.6/02 ด.ช.โชคทวี เส็งหู้ ป.5/07

ด.ญ.ณัฐณิชา ทิมทอง ป.6/07 ด.ญ.พิมลจิรา สื่อหงวน ป.5/01

ลำดับที่ 8

ด.ช.ธนโชติ เจือไทย ป.5/06 ด.ช.นัยสยาม ทิณรัตน์ ป.5/07

ลำดับที่ 9

ด.ญ.สุพนิตา ช่วยเชื้อ ป.5/01 ด.ญ.ธีรภัทร บุตรวัยวุฒิ ป.6/04

ด.ช.พชร วารัตน์ฉาย ป.6/07 ด.ช.ชานน บุญนาม ป.6/07

ด.ญ.ฐิติพร คณาอาสนรมย์ ป.5/05 ด.ญ.สรัลพร อินทรเสน ป.5/06

ลำดับที่ 10

ด.ญ.กษิษฐ์นันจ์ รัตนานุสรณ์ ป.6/06

ศิษย์เก่าโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)

Monday, December 15th, 2008

               Somhatai  Timsard (Bence)  นักเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ประวัติการศึกษาและผลงาน

Somhatai  Timsard (Bence)

-Kasintorn Saint Peter School  ม.1-ม.3

-Aranui High School year 11-12

-Top ESOL Student 2007

-Top Accounting

-Top Information Management

-Top Creative Future Year 12 Natcolle Prize Student 2008

-Top Computing Student

-Pre-Top ESOL 2008

-Certificate of Excellence from former Prime Minister Helen Clark,New Zealand

-เข้าร่วมการแข่งขัน Economic ของมหาวิทยาลัย Auckland

-เข้าร่วมอบรมการใช้ MYOB (Accounting Program) ได้เครดิต Level 3

ปัจจุบันกำลังติดต่อเรียนที่อเมริกา เนื่องจากได้รับทุนศึกษาต่อ

กิจกรรมวันเอดส์โลก

Monday, December 15th, 2008

เด็กนักเรียนโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) รวมพลังเดินรณรงค์ต่อด้านโรคเอดส์ในหมู่บ้านบัวทองและแจกเอกสารความรู้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2551

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

Thursday, December 11th, 2008

เกร็ดน่ารู้

Monday, December 8th, 2008

ระวัง!!!สารก่อมะเร็งจากอาหารปิ้งย่าง

     อันตรายจากอาหารปิ้งย่าง เช่น หมูปิ้ง ไก่ย่าง ปลาย่าง ที่มักจะย่างกับเปลวไฟโดยตรงและจะมีไขมันตกลงไปบนเปลวไฟทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน(Polycyclic aromatic hydrocarbon ; PAHs) ซึ่งมีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองของคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าสารนี้ก่อให้เกิดพิษในสัตว์ทดลองหลายระบบ และอาจถึงขั้นก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ศึกษาการปนเปื้อนของสารเบนโซ(เอ)ไพริน(Benzo(a)Pyrene;B(a)P)ซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารPAHs โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์อาหารปิ้งย่างที่จำหน่ายในตลาดสดกรุงเทพมหานคร พบการปนเปื้อนของสาร B(a)P ในหลายตัวอย่างแต่มีปริมาณตำกว่าเกณฑ์ที่กลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU กำหนดไว้ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าสาร B(a)P ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในคน แสดงว่าอาหารปิ้งย่างตามลักษณะการปิ้งย่างของไทยมีสาร PAHs ปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค

        การป้องกันอันตรายที่อาจได้รับจากอาหารปิ้งย่าง  ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารปิ้งย่างที่ไหม้เรียมเป็นประจำ การปิ้งย่างอาหารควรใช้เนื้อที่ไม่มีไขมัน หลีกเลี่ยงการปิ้งย่างที่ให้เปลวไฟสัมผัสกับอาหารโดยตรง ควรปิ้งย่างอาหารด้วยไฟอ่อนๆและใช้เวลานาน ดีกว่าใช้ความร้อนสูงเพื่อทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปิ้งย่างอาหารควรล้างคราบไหม้เกรียมออกก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง

 

ข้อมูลจาก : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   

……………………………………………………………………………………………………………………..

รังสีคืออะไร

                    รังสีคือพลังงานที่เปล่งหรือแผ่ออกในรูปคลื่นหรืออนุภาค เช่น รังสีความร้อน รังสีคอสมิค และรังสีนิวเครียร์ เป็นต้น

 

                                           ข้อมูลจาก:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันพ่อแห่งชาติประจำปี2551(ประถม,มัธยม)

Thursday, December 4th, 2008

               กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2551 (ประถม,มัธยม) โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบตร และช่วงสายจะมีกิจกรรมวันพ่อซึ่งมีการแสดงของนักเรียนและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ กิจกรรมในครั้งนี้ทางผู้ปกครองและนกเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2551

Wednesday, December 3rd, 2008

          กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2551 (แผนกอนุบาล) ภายในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียนอนุบาล และมีการจัดแสดงผลงานนักเรียน โดยนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

วงโยธวาทิต

Tuesday, December 2nd, 2008

                 กิจกรรมยามว่างของวงโยธวาทิต ทุกคนให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมงานในงาน วันวิชาการ-คริสต์มาส ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2551