Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2009 January | KASINTORN WEBLOG

Archive for January, 2009

Kindergarten Sport Day 2009(k3)

Wednesday, January 28th, 2009

                กิจกรรมกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล3 Kindergarten Sport Day 2009(k3) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง ชักเย่อ เก็บบอล เก็บของ เป็นต้น ทั้งนี้นักกีฬาของแต่ละสี รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

Kindergarten Sport Day 2009(k2)

Tuesday, January 27th, 2009

                กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล2( Kindergarten Sport Day 2009(k2)) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง 30 เมตร  ชักเย่อ วิ่งเก็บของ เป็นต้น นักกีฬาในแต่ละสีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

Kindergarten Sport Day 2009

Monday, January 26th, 2009

        กิจกรรมกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล1 (Kindergarten Sport Day 2009) เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2552 เต็มไปด้วยความน่ารักของเด็กๆ ความสนุกสนาน ความสามัคคีของนักเรียน และรวมถึงท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษา ป.โท มาศึกษาดูงาน

Thursday, January 22nd, 2009

       คณะนักศึกษาปริญญาโท จากสถานศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 52

แจ้งข่าวสารทั่วไป

Wednesday, January 14th, 2009

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆปี2551(EP)

>>รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาต่างๆ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันเด็กแห่งชาติประจำปี2552

Friday, January 9th, 2009

        วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.52 นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยมีการเล่นเกมส์บนเวที ร้องเพลง เต้น อย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษา

Friday, January 9th, 2009

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ไปทัศนศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2552 โดยทางหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เข้าชมงาน

งานวิชาการ-คริสต์มาสประจำปี2551

Tuesday, January 6th, 2009

        งานวันวิชาการ-คริสต์มาส ประจำปี2551 ภายในงานมีจัดการแข่งขันทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งหน่วยงานภายนอกมาจัดบูทให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน งานวิชาการ-คริสต์มาส ประจำปี2551เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย