Archive for January, 2009

Kindergarten Sport Day 2009(k3)

Wednesday, January 28th, 2009

                กิจกรรมกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล3 Kindergarten Sport Day 2009(k3) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง ชักเย่อ เก็บบอล เก็บของ เป็นต้น ทั้งนี้นักกีฬาของแต่ละสี รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

Kindergarten Sport Day 2009(k2)

Tuesday, January 27th, 2009

                กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล2( Kindergarten Sport Day 2009(k2)) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง 30 เมตร  ชักเย่อ วิ่งเก็บของ เป็นต้น นักกีฬาในแต่ละสีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

Kindergarten Sport Day 2009

Monday, January 26th, 2009

        กิจกรรมกีฬาสีในระดับชั้นอนุบาล1 (Kindergarten Sport Day 2009) เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2552 เต็มไปด้วยความน่ารักของเด็กๆ ความสนุกสนาน ความสามัคคีของนักเรียน และรวมถึงท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษา ป.โท มาศึกษาดูงาน

Thursday, January 22nd, 2009

       คณะนักศึกษาปริญญาโท จากสถานศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 52

แจ้งข่าวสารทั่วไป

Wednesday, January 14th, 2009

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆปี2551(EP)

>>รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาต่างๆ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันเด็กแห่งชาติประจำปี2552

Friday, January 9th, 2009

        วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.52 นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยมีการเล่นเกมส์บนเวที ร้องเพลง เต้น อย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษา

Friday, January 9th, 2009

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ไปทัศนศึกษาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2552 โดยทางหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เข้าชมงาน

งานวิชาการ-คริสต์มาสประจำปี2551

Tuesday, January 6th, 2009

        งานวันวิชาการ-คริสต์มาส ประจำปี2551 ภายในงานมีจัดการแข่งขันทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งหน่วยงานภายนอกมาจัดบูทให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน งานวิชาการ-คริสต์มาส ประจำปี2551เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย