Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2009 February | KASINTORN WEBLOG

Archive for February, 2009

เคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟัน

Thursday, February 26th, 2009

     การให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)เมื่อวันที่25-26 ก.พ. 2552  ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีทีมทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ มาให้บริการ โดยรายละเอียดในการให้บริการมีดังนี้

1.ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์อย่างละเอียด พร้อมคำแนะนำให้ผู้ปกครองทราบในสมุดรายงานผล

2.ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ อุปกรณ์เคลือบฟันใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง(สำหรับเด็กแต่ละคน)

3.ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาช่องปากและฟันโดยสื่อการสอน ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละวัย

MATH DAYS CAMB

Monday, February 23rd, 2009

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ MATH DAYS CAMB ในวันที่ 23 ก.พ. 2552 ภายในกิจกรรมมีการจัดตั้งเป็นฐานต่างๆเพื่อนให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

Monday, February 23rd, 2009

     กิจกรรมการซ้อมหนีไฟในโครงการ”การฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2552 โดยมีการจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยบนอาคารเรียนและการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากอาคารเรียน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) ได้รับเกียจจากท่านนายก กิจก้อง นาคทั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาพร้อมทั้งสมาชิก อ.บ.ต. บางรักพัฒนา ได้ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านนายก กิจก้อง นาคทั่ง ในการอนุเคราะห์ รถดับเพลิงจำนวน 2คัน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้

Phonic Day

Tuesday, February 17th, 2009

English program Kindergarten provides a wide range of different activities. We believe in ‘learning by doing’. Each lesson is based on the concept of group work: we talk together, sing songs based on the theme learned each week and students apply their new knowledge with activities: science experiments , crafts, role, play, observation of the environment in and out of school. Thus students in Kindergarten, not only will develop their imagination but also their confidence and creative thinking.

 

-T. Amelie & T. Shooka, E.P. Kindergarten-

Environment at School:Keep it Clean!!

Tuesday, February 17th, 2009

 

  

It is very important to keep our school clean and beautiful.  Grade 1/3 has been learning about ways to save energy and keep our school clean.  There are three ways of keep our school environment clean.  They have been classified as the 3 R’s.  Through these practices, our school environment can be safer, healthier, and cleaner for us all.

            Reduce is the first way to a cleaner school environment.  We can reduce our water usage by taking short showers.  We can reduce our power usage by turning off the air and by using a fan when possible.  Remember to put the `computer on “hibernate” or “standby” when not in use. 

            Reuse is the second way to a cleaner environment.  We can reuse paper by using both sides of the paper.  Bring any food to school in a reusable container.  And use rechargeable batteries when ever possible.

            Recycle is the last way and should be used after exhausting the first two options.  Recycle paper, as it is often thrown away at school.  Buy recycled paper at the store when available.  Bottles, cans, and bags can all be recycled at various locations in our community.  Finally, deposit all unwanted rubbish in the bin.

            By following the 3 R’s, we can keep the school clean for everyone.  The next time you want to make a trip to the bin at school, don’t forget to Reduce, Reuse, and Recycle.                                        

-T. James, Grade 1/3-

The importance of building vocabulary

Monday, February 16th, 2009

According to language expert W.B. Elley, “a rich vocabulary is a valuable asset and an important attribute of success in any walk of life.” In other words, your vocabulary plays a large role in determining if you will succeed in life or not. So it is crucial to begin building your vocabulary as early as possible, to ensure that you reach your full potential in your career, relationships and life in general.

 

In Grade 2/2 we have weekly spelling and vocabulary tests which are enjoyed by all the class. Here are some simple steps you can follow to help build your vocabulary.

 

1. Read, read, read

The more reading you do, the faster you will reach your goal of building your vocabulary. Each time you run into a new word while reading, remember to write it down so you can learn its meaning later.

 

2. Repeat words several times

Saying a word several times a day for many days is a good way of making you remember it.

 

3. Have fun by playing word games

The next time you are at home with your family, instead of just sitting on the couch and watching TV, invite them to play word games. This is a great tool for building your vocabulary, and it’s loads of fun as well.

 

4. Use your imagination to create images of the word

This technique is used most often for concrete rather than abstract objects. Just use your imagination to create a corresponding image for the words that you are studying.

 

Try using some of these techniques to build your vocabulary.

 

Why not visit the following website and learn vocabulary the fun way with some online games.

 

www.vocabulary.co.il

 

-T. Steven Pearson, Grade 2/2-

 

Kasintorn and St.Peter

Monday, February 16th, 2009

    

It should be obvious to every student and parent that the ‘Kasintorn’ in the school name refers to the eminent director of our institution. But it is sometimes easy to forget that there is another name in the title: that of the apostle St Peter. It is interesting to ask; why is this school named after such a figure? St Peter was one of the 12 Disciples of Christ, and was given the specific role of leader within their group by Jesus. This is significant because teachers at Kasintorn St Peter recognize that it is important to be both teachers and leaders to the students who come to learn at our school. As well as teaching, we must also set high standards in the example we set for the children. St. Peter is an emblem for growth in learning, nurturing friendship and living our lives in the correct way. With these being the values that each teacher in Kasintorn aims to realize and pass on in the school environment each day, it is appropriate that St Peter represents the school’s commitment to such values in education.

Open House Meeting

Wednesday, February 11th, 2009

         กิจกรรม Open House Meeting ของฝ่าย EP จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2552 เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ท่านผู้ปกครองเข้ามาดูงานและดูการสาธิตการเรียนการสอนในส่วนของ English Program ของโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)  ภายในงานมีการออกบูทของนักเรียน และมีการให้ผู้ปกครองสามารถเดินดูการเรียนการสอนในแต่ละห้อง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการเรียนการสอนของเด็กอนุบาล และประถม อีกทั้งยังมีการสนทนาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

Sport Day 2009

Monday, February 2nd, 2009

             กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2552 เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีของแต่ละสี นักกีฬาของแต่ละสีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี