Archive for April, 2009

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี

Wednesday, April 29th, 2009

           ทางโรงเรียนกสิณ(เซนต์ปีเตอร์) นำนักเรียนที่เรียน Summer Course ระดับชั้นมัธยมไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ Discovery Learning Process (DPL) เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชนชาติจีน รวมทั้งการศึกษาแหล่งสำคัญต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจักร

Thursday, April 23rd, 2009

           กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จตุจักร ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ Discovery Learning Process(DLP) เรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและภัยใกล้ตัวในเมืองเพื่อเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดและวิธีการป้องกัน การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และGr1-6เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ จตุจักร

Wednesday, April 22nd, 2009

           ทางโรงเรียนกสิณธร จัดให้นักเรียนชั้นอนุบาลทั้ง Thai Program และ English Program   ไปทัศนศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์ จตุจักร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อให้ความรู้สำหรับเด็กๆอีกด้วย

Teaching in Grade 1 – Move around and be active!

Tuesday, April 21st, 2009

Students, especially young students, have A LOT of energy. As teachers we can use their energy and enthusiasm to help them learn rather than just keep it bottled up. In my class I try to let my students have time everyday get up move around and be active. This does two things; first it lets them use some of their built up energy so they can focus more on their studies for the rest of the day; second by using Dr. James J. Asher’s technique of “total physical response” (TPR) and having the students act out ideas, vocabulary, and language patterns rather than simply repeating them, I can strengthen their understanding of the topics covered in their studies. Oh yeah, and it’s FUN.

A FROG’S LIFE

Tuesday, April 21st, 2009

The students in Grade 3/2 had a unique learning experience when Teacher Glen brought some tadpoles into the class.  The students were studying about life cycles in science class, so this was a great opportunity for them to observe nature in action.

Like most animals, the life cycle of a frog starts with the egg. Tadpoles then hatch from these eggs. Tadpoles breathe through gills and have tails to swim with. They spend their time in the water swimming, eating and growing. The tadpoles first grow rear legs, then front legs. Lungs develop and the tadpoles lose their tails. They become frogs.

Thirty young tadpoles were placed in a tank of water. The students observed and recorded the development of the tadpoles, as they underwent the amazing process of metamorphosis. The students were encouraged to participate by feeding the tadpoles and helping to clean the tank. After two months, when the tadpoles had changed into frogs, the students released them into the wild to continue the cycle of life.

G3/1 – Classroom Management

Tuesday, April 21st, 2009

Grade 3/1 is comprised of 32 students – 14 boys and 18 girls. A class of this size and age can often be difficult to control without an effective classroom management strategy. A workable plan enables the teacher to direct the flow of communication in the classroom and maximizes student participation and interaction in the learning process.

The students in G3/1 are divided into 5 teams of 6-7 pupils. Each team elects a captain who has the responsibility to lead/encourage team members. Teams are developed to foster a balance of those students who generally score well in their studies and those who need extra support – i.e. mixed abilities.

At the beginning of each week teams are afforded 20 points which they must defend by ensuring maximum participation and appropriate behavior during all learning activities. Failure to do this by any student results in the deduction of points which no student enjoys. Bonus points are also awarded to respective teams when a student makes a positive contribution to the lesson – when this happens he/she instantly gains ‘superstar’ status.

Over the week points are added/deducted by the teacher until the final event on Friday – the vocabulary test. Students in each group who attain a maximum score in the test earn their group an extra point. This means that almost every student learns the weekly vocabulary.

The team with the most points are rewarded and each member is given ‘The Badge of Honor’ to wear for the following week. This gives them elevated status in class and means that they are called upon to assist the teacher before any other student.

This approach is not new but it is effective and teaches students not only about self discipline but also facilitates self confidence and empowerment.

 

Improving Reading Skills

Tuesday, April 21st, 2009

In primary grade levels, we put a great emphasis on enhancing students’ English reading skills.  One method through which we encourage students to improve their reading abilities is with small group reading.  Each class is divided into groups of seven or eight students, with students being divided according to their reading level.  The reading groups then meet with a teacher for one class period, once a week, to build up their reading skills and comprehension.  Reading materials are chosen based on the appropriate grade and reading level of each group.  During the small group reading sessions, students practice reading together and are given individual attention by the teacher.  Each student is able to comfortably read with the teacher at their own pace.  The teacher helps students unlock difficult words and understand unfamiliar concepts.  At the end of the reading sessions, the teachers present students with a short activity relating to the material read during that session.   By incorporating reading groups into the students’ weekly schedule, our aim is to have students consistently working on improving their reading abilities.

กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2552

Friday, April 10th, 2009

     เมื่อวันที่ 10 เม.ษ. 2552 ทางโรงเรียนกสิณธรได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2552 ขึ้น โดยเด็กทุกคนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี นอกจากเด็กจะได้เล่นสาดน้ำกันแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้เด็กได้สรงน้ำพระอีกด้วย

กิจกรรมsummer

Tuesday, April 7th, 2009

 

          กิจกรรม summer ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้การทำขนมนานาชาติ โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พิธีเปิดฟุตบอลกสิณธรชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่3 ประจำปี /2552

Monday, April 6th, 2009

          พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกสิณธรชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน สว. ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้