Archive for July, 2009

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Thursday, July 30th, 2009

               กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างก็ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

การเรียนการสอนโดยการใช้อุปกรณ์ Projector

Wednesday, July 29th, 2009

              โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) แผนกอนุบาล English Program ได้จัดให้มีการติดตั้ง Prpjector สำหรับห้องเรียนอนุบาลทุกห้อง เพื่อให้การเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนเอง คือ นักเรียนสามารถมองเห็นได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน เช่น การใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ,หนังสือ Phonic Book, หนังสือ vocaburaly และ work sheet ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในแต่ละวัย

การเรียนการสอนในรูปแบบหนังสือนิทาน “Big Book”

Wednesday, July 29th, 2009

              โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) แผนกอนุบาล English Program ได้มีการจัดทำสื่ออุปกรณ์การศึกษาในรูปแบบของหนังสือนิทาน “Big Book” เพื่อให้นักเรียได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เห็นภาพจากหนังสือนิทานได้อย่างชัดเจน สีสรรสวยงามและสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างใกล้ชิดกับ Teacher รวมทั้งครูประจำชั้น

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

Monday, July 27th, 2009

        กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ของกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมั้ธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  24 /07/52  

Kasintorn Singing Contest ประจำปี 2552

Monday, July 27th, 2009

      กิจกรรม kasintorn singing contest ประจำปีการศึกษา 2552 ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 52 ไปจนถึง วันที่ 10ก.ย. 52 จะแบ่งการประกวดเป็นช่วงชั้นไปซึ่ง ช่วงชั้นที่ 1 ได้แข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในระดับช่วงชั้นที่2 ในวันที่ 27 ก.ค. 52 นี้คะ

กิจกรรม Walk Rally ระดับชั้นป.2

Monday, July 27th, 2009

      กิจกรรม Walk Rally ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 52 มีการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยนักเรียนต่างก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรม Walk Rally

Friday, July 10th, 2009

 

              กิจกรรม Walk Rally ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 52 มีการจัดกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยนักเรียนต่างก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

กิจกรรมรับน้องมัธยมปลาย

Thursday, July 9th, 2009

           กิจกรรมวันรับน้องมัธยมปลายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 52 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้สนิทสนมกันมากขึ้น มีการมอบดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ การปฏิญาณตนของรุ่นน้อง กิจกรรมตามฐานต่างๆ

แห่เที่ยนพรรษาประจำปี2552

Thursday, July 9th, 2009

        กิจกรรมแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552  ไปยังวัดดอนสะแก  วัดละหาร  และวัดลาดปลาดุก เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษาและปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมนี้มีทั้งคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและคณะนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีงานนี้รับบุญกันไปถ้วนหน้าเลยคะ

วันคล้ายวันสถาปณากองลูกเสือแห่งชาติ

Wednesday, July 1st, 2009

      กิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2552 นักเรียนทุกคนให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี