Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2010 January | KASINTORN WEBLOG

Archive for January, 2010

กีฬาสีระดับชั้นอนุบาล 3

Thursday, January 28th, 2010

         กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2553  เป็นการแข่งขันกีฬาและเกมส์ แบบ ครอบครัว โดยให้ ท่านผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล2

Wednesday, January 27th, 2010

           กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2553  เป็นการแข่งขันกีฬาและเกมส์ แบบ ครอบครัว โดยให้ ท่านผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล 1

Tuesday, January 26th, 2010

        กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2553  เป็นการแข่งขันกีฬาและเกมส์ แบบ ครอบครัว โดยให้ คุณพ่อ คุณแม่ หรือท่านผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน ซึ่งเป้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

กิจกรรม Open House

Friday, January 22nd, 2010

            กิจกรรม Open House จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 เป็นกิจกรรมของ English Program โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ท่านผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีความสนใจนำบุตรหลานเข้ามาศึกษา ทั้งในระดับ อนุบาล ประถม รวมถึงมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การออกบูทของเด็กนักเรียน(แต่ละบูทจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำบูทด้วย) การเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทุกระดับชั้น  นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น โดยมีท่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คอยให้คำแนะนำภายในงานด้วย โดยท่านผู้ปกครองต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

กิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีของคนในชาติ

Wednesday, January 20th, 2010

          เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีของคนในชาติ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดย กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมร้องเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตย์ กิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ รวมทั้งท่านผู้ปกครอง ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี