Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2010 June | KASINTORN WEBLOG

Archive for June, 2010

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2553

Monday, June 28th, 2010

 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53 ภายในกิจกรรมมีการจัดการแสดง  การจัดแสดงผลงานนักเรียนที่เข้ารับการประกวดต่างๆ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดต่างๆ

กิจกรรมต่อต้านยาเสพย์ติด

Monday, June 28th, 2010

      กิจกรรมต่อต้านยาเสพย์ติด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53

ข่าวการรับสมัครนักเรียน

Monday, June 28th, 2010

>>ข่าวการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนต่างๆ

       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2554

(ดูรายละเอียดได้ที่นี่) หรือ http://www.mwit.ac.th และที่ http://www.most.go.th

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล

Friday, June 18th, 2010

  พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53

พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553

Friday, June 18th, 2010

 

 

        กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนาม ST.PETER พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 เพื่อลำลึกถึงความดีงามพระคุณครูที่ประสิทธประสาทวิชาความรู้ทุ่มเททั้แรงกายแรงใจเพื่อให้ลูกศิทย์ทุกคนได้รับความรู้ต่างๆที่ถ่ายทอดไปให้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนต่างให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วย

กิจกรรมครอสเวิร์ดเกม

Monday, June 14th, 2010

        เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 53 ทางสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม๊ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์) เพื่ออบรมให้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าแข่งขันกับทางสมาคมทั้งนี้เพื่อ 1. ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาครอสเวิร์ดเกมและซูโดกุเกม 2. เพื่อสอนเทคนิคในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมเกมและซูโดกุเกมให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในวันที่ 19-20 มิ.ย. 53 นี้ และ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในวิชภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์