Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2011 November | KASINTORN WEBLOG

Archive for November, 2011

เรื่อง การเรียนชดเชยวันหยุดน้ำท่วม

Tuesday, November 29th, 2011

 

               ขณะนี้ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้มีการจัดตารางเรียนใหม่เพื่อเป็นการชดเชยช่วงวันหยุดน้ำท่วมที่ขาดหายไป โดยจัดให้มีการเรียนชดเชยดังนี้

 

               1. ให้มีการเรียนชดเชยในวันเสาร์จำนวน 12 เสาร์ เริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 จนถึงเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555

 

               2. มีการเรียนเพิ่ม 2 คาบในแต่ละวัน โดยนักเรียนเริ่มเรียนเวลา 08.00 น. และเสร็จสิ้นเวลา 16.00 น.

 

               3. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาตนเองที่บ้านและนำมานับชั่วโมงการเรียน โดยคุณครูจะออกชีตการเรียนให้อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ให้นักเรียนทำงานที่บ้านและนำมาส่งคุณครู ซึ่งจะสามารถนำมาใช้นับเป็นชั่วโมงการเรียนได้

 

                ด้วยวิธีนี้จะทำให้โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สามารถเรียนได้ครบหลักสูตรภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 นี้

 

หมายเหตุ :           - นักเรียนในชั้นอนุบาลสาม ประถมศึกษาปีที่หก มัธยมศึกษาปีที่สาม และมัธยมศึกษาปีที่หก โรงเรียนจะมีการจัดตารางสอนให้เรียนจบเร็วกว่าระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวที่มีความประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนอื่น ๆ สามารถมีเวลาเตรียมตัวเพื่อสมัครสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนอื่น ๆ ได้ทันเวลา โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกก็จะมีเวลาเตรียมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเช่นกัน

เรื่อง การเปิดเรียน

Tuesday, November 29th, 2011

           

           ขณะนี้ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีรวมถึงจังหวัดที่มีน้ำท่วมเปิดเรียนในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ดังนั้นในเบื้องต้นโรงเรียนจำเป็นต้องประกาศกำหนดเปิดเรียนตามกระทรวงศึกษาธิการไปก่อน แต่หากว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขยายเวลาได้อีกเพียง 1 อาทิตย์ หากต้องการขยายเวลาเปิดเรียนเกินกว่านั้นจะต้องทำเรื่องขออนุมัติจากเขตพื้นที่การศึกษาเป็นโรงเรียนแต่ละแห่งไป (โรงเรียนเองลำพังไม่สามารถกำหนดการเปิดเรียนได้ตามอำเภอใจ)

 

            อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ หากพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจะพิจารณาเลื่อนวันเปิดเรียนออกไปอีก (เลยกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ)

             และหากมีนักเรียนบางคนยังไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ในกรณีที่โรงเรียนเปิดเรียนแล้ว ขอให้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เพราะโรงเรียนจะสอนเสริมให้นักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบจำนวนชั่วโมงเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ