Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2012 July | KASINTORN WEBLOG

Archive for July, 2012

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2555

Tuesday, July 31st, 2012

             พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 55 โดยมีทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและท่านผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อนำไปถวายวัดในวันเข้าพรรษา

ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี

Wednesday, July 25th, 2012

           โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจัสติน จอห์น ฟ๊อก ที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา (Impromtu Speech 2012) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Thursday, July 19th, 2012

             โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC Network) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

ด.ช. สัณห์ชยะพล  ลิ่วเกษมศานต์  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช. ทริสตัน  จอห์น ฟ๊อก  ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

 

              โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ญ.พิมประไพ    สมหวัง   มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณัฐมน   อะมะตะ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ธนบดี   กลิ่นละออ  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เบญจรัตน์   สมอินอ้อย  มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.เมขลา  ชาญชวลิต  มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ณัฐปรียา   ตันประวัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

 

 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประเภทโรงเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย(การประกวดระดับภาคกลาง) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ด.ช.จักรพันธ์   คุรุศักดาพงศ์  Gread 7  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ณิชมน   จันทรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ศิวัชฐ์   วรรณโกมล  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

น.ส.ทิพยพร  แสงเชย   Gread 11  ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

Thursday, July 19th, 2012
     เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 55ทางแผนกอนุบาลได้เรียนเชิญ อ.สุริยวิชญาทรงกรด มาเป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องเทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเสริมพลังสมองสร้างอัจฉริยะ

Thursday, July 19th, 2012


กิจกรรมของวงโยธวาทิต

Friday, July 13th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีการจัดซื้อเครื่องเล่นเพิ่มเติมจำนวน 60 ชิ้น และมีการตัดชุดใหม่ให้กับวงโยธวาธิต

** วงโยธวาทิต รับสมัครนักเรียน เรียนโครงการเย็น 17.00น-18.00น รับสมัครนักเรียนตีกลอง

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Friday, July 13th, 2012

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 โดยบริษัท เลิร์นนิ่ง ทรี จำกัด(Learning Tree Co .,Ltd) ได้รับความร่วมมือในการใช้ข้อสอบจาก Anglia Examinations ประเทศอังกฤษ 

ด.ช. สัณห์ชยะพล  ลิ่วเกษมศานต์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล

     ด.ช.วรมันต์  ลอเสรีวานิช ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมโล่รางวัล

ชมรมดนตรีสากล

Friday, July 13th, 2012


             บรรยากาศการเรียนของชมรมดนตรีสากล (ปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่)

เวทีความรู้ภูมิปัญญานนท์ (อาหารว่าง)

Friday, July 13th, 2012

             เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 55  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1   ได้มาสาธิตการทำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพให้กับเด็กๆ ได้เกิดการเรียนรู้ วิธีการ และขั้นตอนในการทำนมถั่วเหลือง


กิจกรรมโฟร์โมสต์

Friday, July 13th, 2012
         โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านกล่อง 10 ล้านใจ ให้เด็กไทยด้อยโอกาส กับผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์