Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2012 August | KASINTORN WEBLOG

Archive for August, 2012

เยี่ยมชมโรงเีรียน จากหน่วยงานภายนอก

Friday, August 31st, 2012ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางกรวย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แผนกอนุบาล เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 55

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับอนุบาล

Friday, August 31st, 2012
การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนระดับอนุบาล 1,2,3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 ส.ค. 2555 ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูประจำชั้นและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ มีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมกับวัย และรับทราบพฤติกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนเอง

กิจกรรม A Delightful In-House Academic Camp

Friday, August 31st, 2012

กิจกรรม A Delightful In-House Academic Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 55 เป็นกิจกรรมของโครงการ English Program ในทุกระดับชั้น ภายในกิจกรรม มีการจัดเป็นฐานๆ และแต่ละฐานจะมีครูต่างชาติ และนักเรียน G.12 จะอยู่ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเกมส์สะกดคำ ฐานเกมส์การอ่านออกเสียง เป็นต้นกิจกรรม RUN TO GIVE

Tuesday, August 28th, 2012

     เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 55 ผลิตภัณฑ์ NIKE  ได้เข้ามาจัดกิจกรรม RUN TO GIVE เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้วิ่งออกกำลังกาย และยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย ซึ่งทุกจังหวะการวิ่งของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีมูลค่า 5 บาท ทันที  และระยะทางสะสมของทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กีฬาจาก Nike มอบให้แก่โครงการกีฬา วัดป่าท่านุ่น จังหวัดพังงา 

การสอบฐานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

Tuesday, August 28th, 2012

        การสอบฐานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่วันที่ 27-29 สิงหาคม 55 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

โครงการซ้อมหนีไฟ

Friday, August 24th, 2012กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 ส.ค. 55 เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนในโรงเรียนเตรียมความพร้อม เมื่อมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น โดยนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคคลากร ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

มอบรางวัลนักเรียนเรียนดี

Friday, August 24th, 2012โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง Thai Program และ English Program

กิจกรรมจิตสาธารณะ

Friday, August 24th, 2012      กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมจากพี่สู่น้อง…

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

Friday, August 24th, 2012
          ขณะนี้โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับแท็บเล็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ รอส่งมอบให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เร็วๆนี้ค่ะ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

Friday, August 17th, 2012


           กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2555 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว