Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2012 September | KASINTORN WEBLOG

Archive for September, 2012

การสาธิตวิธีการปลูกดอกบานชื่น

Thursday, September 20th, 2012เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้เชิญท่านผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น  อนุบาล 2/9 มาสาธิตวิธีการเพาะปลูกดอกบานชื่น

การทำผ้ามัดย้อม

Thursday, September 20th, 2012
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้เชิญท่านผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1/9  มาสาธิตวิธีการทำผ้ามัดย้อม และให้เด็กลองฝึกทำดู

ขอแสดงความยินดี

Thursday, September 20th, 2012

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูพิรัฐ  รามสิทธิ์ Gr. 12 สอบติดคณะวิศวรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์) มหาวิทยาลับพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญเกียรติ  ลาภสกุลพัฒน์ ม.6/1สอบติด คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

งานศิลปหัตถกรรม

Thursday, September 20th, 2012

 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก วันที่ 7 กันยายน 2555

1. เด็กหญิงชนัฐพัฒ สุขุมะ ได้รับเหรียญทอง จาการการแข่งขัน การอ่าน ระดับ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

2. เด็กชายกันตวิชญ์ ธารากุล ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขัน เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.4-6 ประเภทเดี่ยว

การเพาะปลูกดอกบานชื่น และ การทำผ้ามัดย้อม

Thursday, September 20th, 2012เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้เชิญท่านผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/9 และ อนุบาล 2/9 มาสาธิตวิธีการเพาะปลูกดอกบานชื่น และ การทำผ้ามัดย้อม ตามลำดับ

กิจกรรมมดขยัน

Monday, September 17th, 2012


การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Monday, September 17th, 2012

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.55 ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แผนก English Program โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดเตรียมต้อนรับโดยมีการแสดงต่างๆ เกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซี่ยน ให้กับคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยม

การทำ Paper Mache

Thursday, September 13th, 2012

การอบรมขยายผล เรื่องการทำสื่อ CAI

Thursday, September 13th, 2012
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งคุณครูเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำสื่อ CAI และได้กลับมาอบรมขยายผลต่อให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เมือวันที่ 12-13 ก.ย. 55

กิจกรรมข้าวผัดสมุนไพร

Thursday, September 13th, 2012


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมยามเช้า สำหรับวันนี้ 12 ก.ย. 55 เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องข้าวผัดสมุนไพร โดยให้นักเรียนได้นำเสนอ ด้วยวิธีการร้องเพลง และแนะนำสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของข้าวผัดสมุนไพร และได้ให้ท่านผู้ปกครองได้ลองชิมข้าวผัดสมุนไรด้วยคะ