Archive for August, 2013

ขอแสดงความยินดี

Friday, August 30th, 2013

……………………..

…………โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” ที่โรงเรียนเซนต์เคาเบียล  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 56 คะ

พจนานุกรม

Friday, August 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเรื่องราวดีๆมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กันคะ วันนี้จะเสนอเรื่อง พจนานุกรมคะ
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”

พจนานุกรม หมายถึง หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร

โดยทั่วๆ ไป จะบอกความหมายและที่มาของคำ เป็นต้นด้วย

พจนานุกรม  มาจากคำว่า  พจน (คำ, คำพูด, ถ้อยคำ) สนธิกับคำ อนุกรม (ลำดับ)

แปลตามศัพท์ว่า ลำดับคำ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า dictionary

โดยทั่วไปพจนานุกรมมักประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

ก. ศัพท์หลัก ศัพท์ตั้ง คำตั้ง หรือแม่คำ (Main entry) ซึ่งเป็นแบบแผนของการสะกดคำ

(Spelling)

ข. บทนิยามศัพท์ (definition) ซึ่งประกอบด้วย

- การออกเสียง (pronunciation)

- หน้าที่ทางไวยากรณ์ (grammatical category)

- ความหมาย (meaning) ทั้งความหมายตรง (denotative meaning) ความหมาย

แฝงหรือความหมายโดยนัย (connotative meaning)

- การใช้ (usage) หรือขอบเขตของการใช้ (range of application)

- ประวัติความเป็นมาของคำ (etymology)

- การแบ่งพยางค์ในคำ (syllabification)

- การสร้างคำใหม่จากรากศัพท์ (word derivation)   - คำพ้องความหมาย (synonym)

- ภาพประกอบ (illustration)

ค. ศัพท์รอง ลูกศัพท์ หรือลูกคำ (sub-entry) และบทนิยาม ซึ่งมีลักษณะคล้างคลึงกับ

บทนิยามของศัพท์หลัก

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

Friday, August 30th, 2013

กิจกรรม. วันนั้น..ของพระจันทร์สีเหลือง ตอน. เปิดเรื่องลับ. ฉบับสาววัยใส. แก่นักเรียน.หญิง ม.1-6 จาก บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)จำกัด จัดเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 56

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Thursday, August 29th, 2013

คณะผู้ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 56

การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1

Thursday, August 29th, 2013

การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1 เมื่อวันที่ 21 -23 ส.ค. 56 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

กิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

Wednesday, August 28th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีงานประดิษฐ์มาให้ทดลองทำกันคะ เรามาดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยคะ

อุปกรณ์

1.ผ้าใยสังเคราะห์
2.ลวดเบอร์  26
3.ด้ายสีขาว
4. ฟลอราเทป
5.ลูกปัดสีดำ,สีขาว สีอื่น ๆ
6.คีมตัดลวด
7.คีม
8.แกนทรงกลม
9.ปืนกาว,กาวตราช้าง
10.ไม้จิ้มฟัน
11.กรรไกร
12.แม่เหล็ก

วิธีทำ

1. นำลวดมาพันแกนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย 4 ซม. 1 อัน

2. ดูให้เป็นวงสวยงาม

3.นำลวดที่ขดไว้ (ข้อ 1) มาดัดให้เป็นรูปใบไม้

4. ใช้คีมช่วยดัดด้วย

5. ดูให้สวยงาม

6. ขึงผ้าใยบัวสีเขียว

7. แล้วพันด้วยด้ายให้แน่น

8. ทำอย่างนี้ให้ได้ 2 ใบ

9. พันก้านใบด้วยฟลอร่าเทป

10.นำผ้าใยบัวอีกสีหนึ่งมาหุ้มผ้าใยสังเคราะห์ ให้ได้ขนาดที่ต้องการ (เปลี่ยนสีได้ตามชอบหลายๆสี)

11. พันด้วยด้ายให้เป็นก้อนทรงกลม

12. ตัดผ้าส่วนที่เกินให้เรียบร้อย

13.นำผ้าใยบัวที่หุ้มเรียบร้อยแล้วมาพันด้วยด้ายให้เป็นข้อ ๆ 3-4 ข้อ

14. ผูกปมด้ายให้ดีแล้วตัดปลายด้ายให้สวยงาม

15.นำหนอนที่เสร็จแล้วสีใดก็ได้ไปติดบนใบไม้ด้วยปืนกาว

16.นำลูกปัดสีดำมาติดเป็นตาของหนอน

17. เอาไม้จิ้มฟันช่วยในการติดลูกตาหนอน

18. นำลูกปัดสีทองหรือสีขาว สีอื่น ๆ ที่ต้องการมาติดเป็นจุด บนหลังหนอนเป็นแถวคู่ 3-4 แถว

19. ติดให้เรียงกันสวยงาม

20. นำแม่เหล็กติดหลังใบไม้ด้วยปืนกาว

…………………………………………………………………………………………………………….ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

โครงการ กสิณธรรักสุขภาพ

Wednesday, August 28th, 2013โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ กสิณธรรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 56 มีการแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพคะ

เคลือบฟลูออไรด์

Wednesday, August 28th, 2013


โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เข้ามาเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาคะ

 

มอบรางวัล

Wednesday, August 28th, 2013


……….โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน อันดับ 1,2,3 ของการสอบ กลางภาคเรียนที่1 และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนคนอื่นๆ และตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยคะ