Archive for August 16th, 2013

ติว O-net

Friday, August 16th, 2013


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม ติว O-net ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

กิจกรรมจากฟาร์มเฮ้า

Friday, August 16th, 2013กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มเฮ้า เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกรับประทาน อาหาร และการอ่าน GDA ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

รายการบ้านการ์ตูน

Friday, August 16th, 2013

กิจกรรมจากรายการบ้านการ์ตูน ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล โดยมีชื่อว่า กิจกรรม Robocar POLI หน่วยกู้ภัยผู้พิทักษ์ เข้ามาให้ความรู้เรื่องกฏจราจร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 56

กิจกรรม เยาวชนนักอนุรักษ์พิทักษ์ ซาฟารี

Friday, August 16th, 2013

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก  ผลิตภัณฑ์แมกโนเลีย เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา