Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2013 September | KASINTORN WEBLOG

Archive for September, 2013

ธงชาติกับประเทศอาเซียน

Monday, September 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับธงชาติกับประเทศอาเซียนมาฝากกันคะ

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

Monday, September 30th, 2013

“”"”"”"”"”"”"”

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ สร้างปัญญาและให้โอกาส

เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ ๑๐  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน  เด็กหญิงสุลัคนา ศรีเอี่ยมกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

บรรยากาศการเรียนในห้องดนตรี

Monday, September 30th, 2013

บรรยากาศการเรียนห้องสื่อ

Monday, September 30th, 2013โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

Monday, September 30th, 2013


การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เครื่องดูดจับเศษโลหะอย่างง่าย ณ โรงเรียงนวมินทรูทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

รายชื่อผู้ทำโครงงาน

1.ด.ช. ณัฐนน  อนันต์อภิรักษ์

2.ด.ญ. สลิลทิพย์  เจริญเขษมสุข

3.ด.ญ. ณิชาภัทร  กรองทอง

สำนวนไทย

Monday, September 30th, 2013

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสำนวนมาฝากคะ

สำนวนไทย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยคำหรือคำพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้างหรือลึกซึ้ง นำมาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้ายกับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก ใช้คำที่ไพเราะคมคาย สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

ตัวอย่างสำนวนไทย

น้ำขึ้นให้รีบตัก มีโอกาสดีควรรีบทำ

จับปลาสองมือ การที่คนๆหนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อมๆกันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่ง

ตำข้าวสารกรอกหม้อ        ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่ง ๆ  หรือทำแค่พอกินไปวันหนึ่ง ๆ

ยกเมฆ        แต่งเรื่องขึ้นเองคาดเดาเอาเองกุเรื่องขึ้น

กิจกรรม กสิณธรใส่ใจ THAI WISDOM

Monday, September 30th, 2013

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้น ประถม - มัธยม

Tuesday, September 24th, 2013กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับอนุบาล

Tuesday, September 24th, 2013


กิจกรรมเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

กิจกรรมยามเช้าระดับอนุบาล

Tuesday, September 24th, 2013