Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2013 November | KASINTORN WEBLOG

Archive for November, 2013

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับโล่รางวัล การแข่งขันงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2556

Friday, November 29th, 2013

ขอแสดงความยินดี

Friday, November 29th, 2013


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 และได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค และได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Friday, November 29th, 2013

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Grade 12

Sunday, November 24th, 2013

โครงการหนังสืออ่านนอกเวลา

Sunday, November 24th, 2013

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2556

Wednesday, November 20th, 2013

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2556 จากคุรุสภา ได้แก่

1. คุณครูศรีอุทัย นิ่มนาค หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูประจำชั้น ป.5/2

2. คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้น ป.5/6

3. คุณครูวิไลลักษณ์ บวรนันทวงศ์ ครูประจำชั้น ป.1/2

4.คุณครูนาตยา มีแสง ครูประจำชั้น อ.3/4

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

Wednesday, November 20th, 2013

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยจันตรี ตุลยธำรง ผู้ช่วยฝ่ายมัธยมศึกษา

2. ผู้ช่วยพรทิพย์ ไพรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายประถมศึกษา

3. คุณครูณัฏฐ์วศา เอี่ยมละออ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/10

4. คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้น ป.5/6

5. คุณครูศรีอุทัย นิ่มนาค หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูประจำชั้น ป.5/2

6. คุณครูกัญญารัตน์ ยวนเมือง หัวหมวดภาษาไทย

7. คุณครูนาตยา มีแสง ครูประจำชั้นอนุบาล3/4

8. คุณครูปัทมา สมพงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาล2/7

9. คุณครูพิชญ์กนิษฐ์ พิทักษ์ ครูประจำชั้น ป.1/1

10. คุณครูศิวาภรณ์ น้อยกล่ำ หัวหน้าสายอนุบาล 3

11. คุณครูสรรศณี เลิศบุรุษ หัวหน้าสายอนุบาล 2

12. คุณครูสุฤทัย รัตนุ่มน้อย หัวหน้าสายอนุบาล 1

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2014

Wednesday, November 20th, 2013

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ทีม KSP. The Rider รุ่น Pre-Teenage ที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5000 บาท ระดับภาคกรุงเทพและปริมณฑล จากการแข่งขัน To be number one teen dancercise thailand championship 2014 ณ ซีคอน บางแค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ทีม KSP. we we can รุ่น Junior ที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5000 บาท ระดับภาคกรุงเทพและปริมณฑล จากการแข่งขัน To be number one teen dancercise thailand championship 2014 ณ ซีคอน บางแค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ประมวลภาพการแข่งขันสัปดาห์การแนะแนว การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Friday, November 15th, 2013

ขอเชิญเข้าร่วม สัปดาห์การแนะแนว การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด(Stamford International), วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(St.Theresa International College), มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC), สถาบันOEG, สถาบันAYC

วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอาคารเซนต์ปีเตอร์

สำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมเซนต์เจม เวลา 9.00 น - 12.00 น
บรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

Friday, November 15th, 2013