Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2014 January | KASINTORN WEBLOG

Archive for January, 2014

ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับรางวัลจากคุรุสภา

Friday, January 17th, 2014


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา วันครูแห่งชาติ ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกคนด้วยคะ

รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

1. คุณครูนาตยา มีแสง ครูประจำชั้นอนุบาล3/4

2. คุณครูวิไลลักษณ์  บวรนันทวงศ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

3. คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้น ป.5/6

4. คุณครูศรีอุทัย นิ่มนาค หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูประจำชั้น ป.5/2

รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับอนุบาล,ประถม,มัธยมและผู้บรหาร

1. ผู้ช่วยจันตรี ตุลยธำรง ผู้ช่วยฝ่ายมัธยมศึกษา

2. ผู้ช่วยพรทิพย์ ไพรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายประถมศึกษา

3. คุณครูณัฏฐ์วศา เอี่ยมละออ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/10

4. คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์และครูประจำชั้น ป.5/6

5. คุณครูศรีอุทัย นิ่มนาค หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูประจำชั้น ป.5/2

6. คุณครูกัญญารัตน์ ยวนเมือง หัวหมวดภาษาไทย

7. คุณครูนาตยา มีแสง ครูประจำชั้นอนุบาล3/4

8. คุณครูปัทมา สมพงษ์ ครูประจำชั้นอนุบาล2/7

9. คุณครูพิชญ์กนิษฐ์ พิทักษ์ ครูประจำชั้น ป.1/1

10. คุณครูศิวาภรณ์ น้อยกล่ำ หัวหน้าสายอนุบาล 3

11. คุณครูสรรศณี เลิศบุรุษ หัวหน้าสายอนุบาล 2

12. คุณครูสุฤทัย รัตนุ่มน้อย หัวหน้าสายอนุบาล 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

Friday, January 17th, 2014

ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ดังนี้

1. เด็กหญิงปาณิสรา อนันต์อภิรัก ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นด้านความกตัญญู ประจำปี 2557

2. เด็กชายภูรี ใจยืน ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา ประจำปี 2557

3. เด็กชายฮิโรคิ ยามาอุจิ ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2557

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

Wednesday, January 15th, 2014
บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 มีการจัดให้นักเรียนทุกคนข้าร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ นักเรียนต่างให้ความร่วมมือและสนุกสนานกันมากคะ

บรรยากาศการสอบ Pre-Onet

Wednesday, January 15th, 2014

บรรยากาศการสอบ pre onet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการลองทำข้อสอบเพื่อหาแนวทางในการทำข้อสอบก่อนที่จะมีการทำข้อสอบในเร็วๆนี้ คะ

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของนักเรียน

Thursday, January 9th, 2014

…………โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของเด็กชายสุภัทเมธี วรรณชาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในกรอบวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ภาพ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2557 คะ

…………ทางโรงเรียนใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลก จงบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้า และการประกอบธุรกิจใดๆ ตลอดจนมีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ

บรรยากาศการประกวดหนูน้อยซานต้า

Wednesday, January 8th, 2014


มอบโล่รางวัลการแข่งขันวิชาการ

Wednesday, January 8th, 2014

โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศณียบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันวิชาการ ในงานวันวิชาการ - คริสต์มาส ในประเภทการแข่งขันต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาคะ
ดูภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn คะ

พิธีมอบวุฒิบัตรเหรียญทอง - เหรียญเงิน

Wednesday, January 8th, 2014


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kasintorn  ค่ะ

บรรยากาศการแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Wednesday, January 8th, 2014ประมวลภาพ บรรยากาศ งานวิชาการ - คริสต์มาส

Wednesday, January 8th, 2014


บรรยากาศ งานวิชาการ-คริสต์มาส เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาคะ