Archive for March, 2014

ประกาศ เรื่อง การรับสมุดพกนักเรียน

Monday, March 31st, 2014

ประกาศ เรื่อง การรับสมุดพกนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  รับที่แผนกอนุบาล

ระดับชั้นประถม 1 - 5  รับที่ธุรการอาคารเซนต์เทเรซา

ระดับชั้นประถม 6        รับที่ธุรการอาคารเซนต์ปีเตอร์

ระดับชั้นมัธยม 1 - 6    รับที่ธุรการอาคารเซนต์ปีเตอร์

E.P.kg 2 - 3,Gr. 1 - 12  รับที่ธุรการอาคาร English Program

รับรางวัล วันวิชาการ การศึกษาเอกชน

Tuesday, March 18th, 2014

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เข้ารับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานวิชาการการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โครงการเดอะสแควร์ ห่วงใยสุขภาพปากและฟัน

Monday, March 17th, 2014

โครงการ เดอะ สแควร์ ห่วงใยสุขภาพปากและฟันของเด็กนักเรียน มอบบัตรแทนเงินสดให้แก่นักเรียน โดย คลินิกทันตกรรม เซย์ชีส

บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

Monday, March 17th, 2014

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 57 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มอบสิ่งของให้กับบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ในโครงการยุวฑูตพอเพียง

เดินรณรงค์ ระดับอนุบาล

Monday, March 17th, 2014

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 57 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล ร่วมรณรงค์ การป้องกันไข้เลือดออก มือเท้าปาก และการดูแลสุขภาพ และร่วมรณรงค์ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปัจฉิม ระดับมัธยม

Monday, March 17th, 2014


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาประจำปี 2556 ในวันนั้นท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมกับความสำเร็จของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงต่างๆ เช่น เต้น ร้องเพลง  เรียกได้ว่า จบงานแบบสุขเศร้าเคล้าน้ำตากันเลยทีเดียว

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2556

Monday, March 17th, 2014เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา  ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน ที่จบการศึกษาในปีนี้ด้วยนะคะ ภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ของคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆ ตามซุ้มต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้คะ

กีฬาสีระดับอนุบาล

Monday, March 17th, 2014


กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาลเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 ที่ผ่านมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

รับรางวัลเรียนดี

Monday, March 17th, 2014

เมื่อ วันที่ 24 ก.พ. 57 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอันดับที่ 1,2 และ 3 ของทุกระดับชั้น ทั้ง Thai Program และ English Program  (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดภาพได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn )

ทัศนศึกษา ระดับประถม-มัธยม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ปทุมธานี

Monday, March 17th, 2014
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 57 ที่ผ่านมา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นประถม-มัธยม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนคะ