Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2014 September | KASINTORN WEBLOG

Archive for September, 2014

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษา

Thursday, September 25th, 2014

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-5


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

นักเรียน English Program ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

Thursday, September 25th, 2014


กิจกรรมเบ๊นโบ๊ท

Thursday, September 25th, 2014


กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เบ๊น+โบ๊ท เข้ามาจัดกิจกรรมบูรณาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกายและประโยชน์ของอาหารเช้า รวมทั้งให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์คำศัพท์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

กิจกรรม Kasintorn Singing Contest รอบคัดเลือก

Wednesday, September 24th, 2014โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม Kasintorn Singing Contest 2014 รอบคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกล้าแสดงออกในที่สาธารณชน และการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จะจัดในวันวิชาการ-คริตมาส ที่ใกล้จะถึงในเร็วๆนี้คะ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับประถม 3

Tuesday, September 23rd, 2014กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับ ประถม6

Tuesday, September 23rd, 2014
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับประถม 4-5

Tuesday, September 23rd, 2014


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับ ป.4-5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ระดับมัธยม

Tuesday, September 23rd, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

กิจกรรมพระอัจฉริยภาพของในหลวง

Friday, September 12th, 2014

แผนกอนุบาลจัดกิจกรรม พระอัจฉริยภาพของในหลวง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาและเรียนรู้ด้านความสามารถต่างๆของในหลวงตามแนวพหุปัญญาเช่น ด้านภาษา ด้านดนตรี เป็นต้น

มอบสิ่งของให้กับ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

Friday, September 12th, 2014


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดโครงการ ยุวฑูตพอเพียง ในครั้งนี้ ได้ไปมอบสิ่งของให้กับ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดคะ