Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2014 November | KASINTORN WEBLOG

Archive for November, 2014

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียน Extra Course

Monday, November 3rd, 2014

โครงการ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2014

Monday, November 3rd, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดโครงการ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2014 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาศให้กับนักเรียน(ที่ไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์)ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ ฝึกซ้อม กีฬาฟุตบอล ในช่วงเวลาปิดเทอม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะเด็กชายวีรยุทธ เหมรา อายุ 8 ปี จากโรงเรียน นันทนวรวิทย์

เด็กชายสุเมธ กาแก้ว อายุ 9 ปี จากโรงเรียน สากลศึกษา บางบัวทอง

เด็กชายปุณญกร สว่างแสงทอง อายุ 11 ปี จากโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เด็กชายปุญพัฒน์ เปี้ยปิ่นวงศ์ อายุ 8 ปี จากโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เด็กชายธภัทร ใจหาญ อายุ 9 ปี จากโรงเรียน พระแม่สกลสงเคราะห์

เด็กชายสิรสัณต์ ทองแสง อายุ 8 ปี จากโรงเรียน เปรมประชาวัฒนา

เด็กชายกองพล โสตะพราหมณ์ อายุ 8 ปี จากโรงเรียน บำรุงวิทยา(อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์)

เด็กชายสิทธิกร จำนงค์รักษ์ อายุ 11 ปี จากโรงเรียน วัดลาดปลาดุก

เด็กชายเหมันต์ งามปลอด  อายุ 8 ปี จากโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เด็กชายภัคพล วิไลหอม อายุ 11 ปี จากโรงเรียน วัดลาดปลาดุก

เด็กชายวีรภัทร จตุรัส อายุ 8 ปี จากโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลหอม อายุ 9 ปี จากโรงเรียน ศิริมงคลศึกษา

เด็กชายกฤติน เตมียศิลปิน อายุ 12 ปี จากโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

เด็กชายสุรชัย ขำสาย อายุ 10 ปี จากโรงเรียนเทศบาลวัดลหาร

เด็กชายปัญญวัฒน์ ธนาพัฒน์สกุล อายุ 7 ปี จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เด็กชายปวริศญ์ หอมหวล อายุ 10 ปี จากโรงเรียน ชุมชนวังหลุมวิทยาคม จ.พิจิตร

เด็กหญิงปนิชญา บุญยม อายุ 9 ปี จากโรงเรียน สุเหร่าปากคลองลำรี

เด็กชายพงศพัศ สิริกิติขจร อายุ 10 ปี จากโรงเรียนสัตยาไสย จ.ลพบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษา Extra Course ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

Monday, November 3rd, 2014

ร่วมลงนามถวายพระพร

Monday, November 3rd, 2014
    ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

Monday, November 3rd, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปี 2557 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

การบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำ เรื่องการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคต่างๆของเด็ก โดยสาธารณสุข

Monday, November 3rd, 2014
    แผนกอนุบาลจัด การบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำ เรื่องการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคต่างๆของเด็ก โดยสาธารณสุข

เด็กอนุบาลร่วมทำบุญถวายสังฆทาน

Monday, November 3rd, 2014