Archive for June, 2015

ผู้ขับขานบทเห่เรือเหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยา

Friday, June 12th, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ยินดีต้อนรับ นาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ ผู้ขับขานบทเห่เรือเหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยา

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

Friday, June 5th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้น มีการเดินรณรงค์ และแจกใบความรู้ให้กับชาวบ้านในในหมู่บ้านบัวทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kasintorn

ข่าวประชาสัมพันธ์

Friday, June 5th, 2015