Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2015 September | KASINTORN WEBLOG

Archive for September, 2015

ค่ายพัฒนาการ ระดับอนุบาลปีที่3

Wednesday, September 16th, 2015

กิจกรรม รณรงค์ใช้ถุงผ้า

Tuesday, September 15th, 2015

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 ทางแผนกประถม จัดกิจกรรมร่วมใจใช้ถุงผ้า เพื่อปลูกฝักให้เด็กๆได้ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนกันคะ

In House Academic Camp 2015

Tuesday, September 15th, 2015

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 58 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แผนก English Program จัดกิจกรรม In House Academic Camp ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาอย่างอิสระและเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป

ค่ายพัฒนาการ ระดับอนุบาล 2

Friday, September 11th, 2015

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการจากโครงการ “ค่ายพัฒนาการ” ระดับอนุบาลปีที่ 2  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 58 โดยมีผู้ปกครองอาสามาร่วมประเมินกับคุณครูประจำแต่ละฐาน

“ค่ายพัฒนาการ” ระดับอนุบาล 1

Tuesday, September 8th, 2015
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการจากโครงการ “ค่ายพัฒนาการ” ระดับอนุบาลปีที่ 1  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 58 โดยมีผู้ปกครองอาสามาร่วมประเมินกับคุณครูประจำแต่ละฐาน

ตรวจสุขภาพนักเรียน

Tuesday, September 8th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา และศูนย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและลูกจ้าง(ประเทศไทย) ที่เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 เช่นการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสายตา และการตรวจปัจสาวะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

โครงการฝึกซ้อมหนีไฟ

Tuesday, September 8th, 2015


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดโครงการฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเตรียมพร้อม เมื่อเกิดสถาณการณ์จริง

ยุวฑูตพอเพียง

Tuesday, September 8th, 2015โครงการยุวฑูตพอเพียง ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 58 ประกอบไปด้วยกิจกรรม ตลาดนัดมือสอง การรับบริจาคเพื่อเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด และการแจกใบความรู้ให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานนี้ด้วยคะ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Tuesday, September 1st, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58

รับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

Tuesday, September 1st, 2015


เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผลการประกวดมีดังนี้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “ปลูกรักษ์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “โคมไฟจากขวด”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “โปรเจคเตอร์ทำมือ”