Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2015 September 1 | KASINTORN WEBLOG

Archive for September 1st, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Tuesday, September 1st, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58

รับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

Tuesday, September 1st, 2015


เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผลการประกวดมีดังนี้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “ปลูกรักษ์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “โคมไฟจากขวด”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ชื่อผลงาน “โปรเจคเตอร์ทำมือ”

เคลือบฟลูออไรด์ โดยโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

Tuesday, September 1st, 2015

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะที่เข้ามาบริการ การเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 26 ส.ค.58