Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 2015 September 8 | KASINTORN WEBLOG

Archive for September 8th, 2015

“ค่ายพัฒนาการ” ระดับอนุบาล 1

Tuesday, September 8th, 2015
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการจากโครงการ “ค่ายพัฒนาการ” ระดับอนุบาลปีที่ 1  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 58 โดยมีผู้ปกครองอาสามาร่วมประเมินกับคุณครูประจำแต่ละฐาน

ตรวจสุขภาพนักเรียน

Tuesday, September 8th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ สำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา และศูนย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและลูกจ้าง(ประเทศไทย) ที่เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 เช่นการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง การวัดความดัน การตรวจสายตา และการตรวจปัจสาวะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

โครงการฝึกซ้อมหนีไฟ

Tuesday, September 8th, 2015


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดโครงการฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.58 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเตรียมพร้อม เมื่อเกิดสถาณการณ์จริง

ยุวฑูตพอเพียง

Tuesday, September 8th, 2015โครงการยุวฑูตพอเพียง ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 58 ประกอบไปด้วยกิจกรรม ตลาดนัดมือสอง การรับบริจาคเพื่อเด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด และการแจกใบความรู้ให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานนี้ด้วยคะ