Archive for August, 2016

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

Friday, August 19th, 2016กิจกกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศตร์ ระดับอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

ทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ม.6 เข้าชม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 -26 ส.ค. 59

โครงการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดโครงการฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเตรียมพร้อม เมื่อเกิดสถาณการณ์จริง

กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016

บรรยากาศกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016


กิจกรรมวันแม่ระดับประถม-มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ระดับอนุบาล ประจำปี 2559

Friday, August 19th, 2016

กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ระดับชั้นอนุบาล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

กิจกรรมไวตามิล

Friday, August 19th, 2016
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Friday, August 19th, 2016

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 29ก.ค.59ที่ผ่านมาคะ

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

Thursday, August 18th, 2016


คณะผู้บริหารและครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรม English Day Camp 2016

Thursday, August 18th, 2016