Archive for June 19th, 2017

พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, June 19th, 2017

พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560

พิธีไหว้ครูระดับ ประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, June 19th, 2017
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดพิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60