5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

June 5th, 2015 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้น มีการเดินรณรงค์ และแจกใบความรู้ให้กับชาวบ้านในในหมู่บ้านบัวทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kasintorn

Leave a Reply