แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

August 7th, 2015 by numtan

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 58 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย และเงินทำบุญ จำนวน 220,288 บาท เพื่อไปถวายยังวัดละหาร 100,000 บาท วัดดอนสะแก 60,000 บาท และวัดลาดปลาดุก 60,000 บาท เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 และบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในโครงการอาหารโลก 2015 เลี้ยงเด็กและคนพิการ 20,288 บาท

Leave a Reply