โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

August 17th, 2015 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558

Leave a Reply