โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

September 1st, 2015 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58

Leave a Reply