พิธีฉลองศาสนนาม St.Peter

June 17th, 2016 by numtan
พิธีฉลองศาสนนาม St.Peter ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

สามารถดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/kasintorn

Leave a Reply