ตรวจสุขภาพ ระดับประถมศึกษา

June 21st, 2016 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณสำนักประเมินสุขโภชนาการนักเรียน-นักศึกษา ที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2559

Leave a Reply