กิจกรรมแนะแนว

July 7th, 2016 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดนิทรรศการและการบรรยายการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59

Leave a Reply