กิจกรรมมอบความรู้สู่ผู้ปกครอง โครงการร้อยใจผู้ปกครองสู่กสิณธร

July 7th, 2016 by numtan

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 ทางแผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมมอบความรู้สู่ผู้ปกครอง โครงการร้อยใจผู้ปกครองสู่กสิณธร ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญ อาจารย์กมลา ลำพูน (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้ปกครอง ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกให้เก่งและดี”

Leave a Reply