พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

July 8th, 2016 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัด พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply