การแข่งขันการใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ( ความสามารถการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน ) ประจำปีการศึกษา 2559

July 12th, 2016 by numtanตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ( ความสามารถการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน ) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
1. ด.ญ. ภัทรศญา ภัทรกิจปัญญา Gr.3/1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
2. ด.ญ. วรฤทัย คาร์ไลส์แอล Gr.3/3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
3. ด.ญ. ณัฐนพิน จงวิมาณสินธ์ ป.6/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
4. ด.ญ. อริสา นิเทศธัญกิจ Gr.6/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
5. นายชยธร มูลพันธ์ Gr.9/1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
6. นายศักดิ์รินทร์ สำราญรัตน์ Gr.9/1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
7. นายชยธร อภิชาตธรรม Gr.10 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
8. นายธรรมรัตน์ เทพทอง Gr.10 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาจีน
9. ด.ญ. ปทิตา คุณประเสริฐ Gr.3/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
10. ด.ญ. ชาลิสา ฉี ป.4/7 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
11. ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ ภูวเศรษฐ Gr.6/1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
12. ด.ญ. บุณยานุช ภูวเศรษฐ Gr.2/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน
13. นายธีระพงษ์ ลัว Gr.9/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
14. นางสาวกาญจน์ชนก ชุติอังก์นุรักษ์ Gr.9/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
15. นายนิธิราชย์ ธนโภไคย Gr.11/2 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ

Leave a Reply